עותה פטינקין

.נולדה בשנת 1987 בירושלים. ציירת

.שבניו יורק New York Studio School בוגרת בית הספר

עותה מציגה בארץ ובעולם, היא בעלים ומלמדת בבית ספר האטליה, בנוסף גם מלמדת באופן פרטי ובמספר

מוסדות בארץ

אבנר לוינסון

 .נולד בשנת 1981 בירושלים. פסל, רשם וצייר

.שבניו יורק New York Studio School בוגר תואר שני באמנות מבית הספר

.אבנר מציג בגלריות בניו יורק ובתל אביב, מנהל ומרצה את בית הספר ה״אטליה״ ומלמד במסגרות שונות

.עבודתו האומנותית עוסקת בגוף האדם, בשווי המשקל העדין בין הגשמי לבין המופשט והרוחני

:ליצירת קשר

atelier.avner.uta@gmail.com

עותה: 054-2691312

© 2020 UTA PATINKIN, ARTIST